Informació de contacte

P.I. Mas les Vinyes, C/ De l’Esquirol , s/n
Apartat 142
08570 Torelló (Barcelona)
Tel. +34 93 850 49 38
Fax +34 93 859 31 31

www.vascat.es
vascat [at] vascat [dot] es
CIF: A-08354771
Número de registre: tom 2.490, llibre 1.875, secció 2ª, foli 154, fulla 26.173

PRESIDENT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

José Luis García Bujía

GERENT

Josep Torras

DIRECTOR TÈCNIC

Jordi Trullén

DIRECTOR DE COMPRES

Jordi Villen

DIRECTOR DE MARKETING

Xavier Palomar

VENDES NACIONALS

Jordi Perez

VENDES INTERNES EXPORTACIÓ

Mª Angels Vila

Si us plau, contactar amb nosaltres per obtenir informació addicional.