Cisalles rotatives

Punts d’optimització

 • Augment de la rigidesa mecànica
 • Millora de les prestacions dinàmiques
 • Estalvi d’espai
 • Augment de la precisió de tall

Cisalles volants

Punts d’optimització

 • Augment de la rigidesa mecànica
 • Millora de les prestacions dinàmiques
 • Augment de la precisió de tall
 • Augment de la versatilitat de la línia

Bobinadors / Desbobinadors

Punts d’optimització

 • Funcionament regeneratiu
 • Estalvi d’espai
 • Millora del control de tensió
 • Reducció de les vibracions