Skip to content

Direct Drive – Motors d’accionament directe

Solucions d’alt parell a baixa velocitat
(Sense reductor)

Els motors Direct Drive de VASCAT són una solució ideal per l’optimització d’aplicacions en les quals es requereixin parells elevats a baixes velocitats.

Motors accionament directe

Permeten eliminar elements intermitjos de transmissió (per exemple reductors, corretges, politges, etc.) i acoblar directament el motor a la càrrega.

Han estat dissenyats específicament per a treballar, de manera precisa, a baixes voltes (des de 100 fins a 1000 rpm), mantenint un alt parell (des de 50 fins a 7000 Nm) i proporcionant potències de sortida des de 2 fins a 340 kW.

Gràcies a l’eliminació dels elements mecànics de reducció, és possible obtenir sistemes d’accionament molt eficients, especialment quan es prescindeix de reductors amb relacions de fins 1:10.

VASCAT ofereix també servomotors asíncrons Direct Drive, una solució més econòmica comparada amb els motors síncrons d’imants permanents que s’utilitzen típicament en aplicacions amb accionament directe.

VASCAT ofereix una àmplia gamma d’opcions per als seus motors Direct Drive: eix passant, kits de rotor+estator, rodaments reforçats, etc.

Avantatges de l’accionament directe

 • Millora de l’eficiència
 • Disseny compacte
 • Millora de la dinàmica
 • Reducció de vibracions
 • Manteniment nul
 • Estalvi energètic
 • Funcionament silenciós
 • Augment de la rigidesa
 • Joc angular nul
 • Reducció del temps de parada
 • Millora de la precisió
 • Solució lliure d’oli
 • Energies renovables
 • Maquinària d’impressió i Converting
 • Bancs de proves
 • Maquinària d’extrusió
 • Línies de processament de xapa
 • Premses
 • Maquinària per a la fabricació de cable