Ico - Engineering tools

Eines de càlcul i selecció

La via més directa per a la optimització del seu motor

VASCAT ofereix quatre eines de software que simplifiquen enormement la tasca de dimensionament i selecció del motor més adequat, segons les necessitats específiques de la seva aplicació. Amb només uns minuts és possible definir l’òptima motorització pel seu sistema. Totes aquestes eines estan disponibles, amb accés lliure, a la nostra pàgina web: www.vascat.es

Fulles de càlcul d’aplicacions

 • Fulles de càlcul de les aplicacions més típiques pels motors VASCAT.
 • Càlcul dels punts de treball requerits pel què fa a parell, velocitat i potència.
 • Ingrés molt senzill dels paràmetres de l’aplicació.
 • Resultats gràfics i numèrics.
 • El fet de treballar amb fulles de càlcul estàndard fa que les dades puguin ser fàcilment exportades.

Fulles de càlcul d’aplicacions Button - Video Tutorial

Arrow down

Programa de selecció de motors

 • Interfície intuïtiva i molt senzilla:
  1. Seleccioni la sèrie de motors desitjada.
  2. Entri les dades de velocitat nominal y velocitat màxima (opcional) requerides.
  3. Entri el parell o la potència nominal requerida.
 • El programa li suggerirà tres possibles solucions: Motor més adequat, més proper inferior i més proper superior.
 • La selecció final del motor ha de ser finalitzada mitjançant la seva fulla tècnica interactiva, seleccionant el bobinat més adequat per cobrir els punts de treball de la seva aplicació.

Programa de selecció de motors Button - Video Tutorial

Arrow down

Fulles tècniques interactives

 • Les fulles tècniques dels motors VASCAT estan disponibles també en format de fulla de càlcul, i permeten:- Definir la tensió d’alimentació màxima i de base.- Avaluar serveis de funcionament discontinus.- Seleccionar entre un ampli rang de bobinats.- Obtenir les corbes de funcionament, tant en mode motor como mode generador.
 • Es detallen també les dades completes del model del motor per simplificar el procés de configuració del variador.

Button - Video Tutorial

Arrow down

Dibuixos i models 3D

 • Dibuixos de dimensions en format .dwg
 • Models 3D en format STEP.
 • Accés lliure a la descàrrega dels arxius CAD de tots els motors estàndard.
 • Els dibuixos i models CAD dels motors personalitzats disponibles en la màxima brevetat.