Icon - High Speed

Alta Velocitat

Màquines elèctriques per a bancs de proves

  • Les exigents prestacions (d’alta velocitat i dinàmica) requerides en màquines elèctriques de dinamòmetres i bancs de proves usualment no poden ser satisfetes mitjançant un motor asíncron vectorial estàndard.
  • Els motors d’alta velocitat de VASCAT han estat específicament dissenyats per accionar bancs d’assaigs. Gràcies a un disseny molt robust, i al seu rotor de baixa inèrcia, poden cobrir un ampli rang de velocitats i parells (fins a 10.000 rpm i 1070Nm), ja sigui treballant com a motor o com a generador.

  • VASCAT ofereix la possibilitat de personalitzar tots els seus motors d’alta velocitat (tant mecànica com elèctricament), per ex.: Muntatge pendular (Trunnion), predisposició per acoblar brides de parell i acceleròmetres, dispositiu de bloqueig, etc., sempre amb uns terminis de lliurament molt reduïts.

High Speed Testing

Avantatges

  • Fulles tècniques disponibles en mode motor i mode fre
  • Excel·lent dinàmica
  • Vibracions molt reduïdes
  • Estalvi energètic
  • Ampli rang de treball a potència constant
  • ...

Principals sectors d’aplicació