Skip to content

Fulles de càlcul d’aplicacions

Adaptades a les especificacions de cada aplicació

  • Fulles de càlcul de les aplicacions més típiques pels motors VASCAT

  • Càlcul dels punts de treball requerits pel què fa a parell, velocitat i potència

  • Ingrés molt senzill dels paràmetres de l’aplicació

  • Resultats gràfics i numèrics

  • Treballar amb fulles de càlcul estàndard fa que les dades puguin ser fàcilment exportades

En aquesta secció trobarà fulles de càlcul interactives referents a algunes de les aplicacions més característiques que es poden solucionar amb els nostres motors.

Aquestes fulles li permetran dimensionar, d’una manera senzilla i ràpida, l’accionament més idoni pel vostre sistema.

Fulles de càlcul d’aplicacions

Millora de la producció energètica

Fulles de càlcul d’aplicacions

Estalvi energètic
Direct Drive

Fulles de càlcul d’aplicacions

Cisalla volant

Fulles de càlcul d’aplicacions

Fuset horitzontal

Fulles de càlcul d’aplicacions

Cinta transportadora

Fulles de càlcul d’aplicacions

Pinyó cremallera