Skip to content

Fulles tècniques interactives

Les fulles tècniques dels motors VASCAT estan disponibles també en format de fulla de càlcul, i permeten:

  • Definir la tensió d’alimentació màxima i de base

  • Avaluar serveis de funcionament discontinus

  • Seleccionar entre un ampli rang de bobinats

  • Obtenir les corbes de funcionament, tant en mode motor como mode generador

Pot accedir a cada una de les sèries per descarregar les fulles tècniques interactives.

Es detallen també les dades completes del model del motor per simplificar el procés de configuració del variador.