Skip to content

Selecció de motors

Benvingut al programa de selecció de motors de VASCAT. Segueixi les instruccions per seleccionar el motor adequat per a la vostra aplicació:

  • Interfície intuïtiva i molt senzill

  • Entri les dades corresponents

  • Seleccioni la sèrie de motors desitjada

  • El programa li suggerirà tres possibles solucions

  • La selecció final del bobinat de motor més adequat ha de ser realitzada mitjançant la seva fulla tècnica interactiva

Selecció de motors

1.- Seleccioni la sèrie de motors

No coneix la sèrie?


El programa de selecció de motors VASCAT suggerirà el model que considera més adequat segons les especificacions indicades pel client. Això no implicarà cap tipus de responsabilitat per l’incompliment total o parcial d’aquestes especificacions. El client és responsable de comprovar la validesa del motor ofert mitjançant els fulls de dades tècniques i altres documents disponibles.